WordPress 6.1 Beta 3 اکنون در دسترس است – WordPress News

شما می توانید وردپرس 6.1 بتا 3 را به سه روش آزمایش کنید:

آیا می خواهید بدانید که چه چیزی در نسخه 6.1 جدید است؟ اطلاعیه اولیه بتا 1 را بخوانید برای برخی از جزئیات، یا بررسی کنید ضبط محصول.

موارد جدید در بتا 3

اگر با مشکلی مواجه شدید، لطفاً آن را به منطقه آلفا/بتا در انجمن‌های پشتیبانی گزارش دهید. اگر برای نوشتن یک گزارش اشکال قابل تکرار راحت هستید، می توانید آن را در وردپرس Trac ثبت کنید. در اینجا همچنین می توانید لیستی از اشکالات شناخته شده را پیدا کنید.

زمان بتا به زودی تمام شد
سایت های وردپرسی خود را جمع آوری کنید
RC سپس ما ارسال می کنیم


منبع: https://wordpress.org/news/2022/10/wordpress-6-1-beta-3-now-available/