وردپرس 6.2 با انتشار کاندید 1 به نقطه عطف کلیدی می رسد

ادامه مطلب…

اولین نامزد انتشار (RC1) برای وردپرس 6.2 اکنون برای آزمایش در دسترس است، که نقطه عطف قابل توجهی در چرخه انتشار است. در حالی که ما معتقدیم RC1 برای انتشار نهایی آماده است، آزمایش جامعه تنها می تواند کیفیت آن را بهبود بخشد. انتشار رسمی برای 28 مارس برنامه ریزی شده است، تنها سه هفته دیگر. همانطور که در توسعه منبع باز رایج است، […]

پست وردپرس 6.2 با انتشار کاندید 1 به نقطه عطف کلیدی رسید اولین بار در آموزش وردپرس با WPLift ظاهر شد.


منبع: https://wplift.com/weekly-news-wordpress-6-2-reaches-key-milestone-with-release-candidate-1