صفحه اصلی و صفحه دانلود جدید WordPress.org – اخبار وردپرس

صفحه دانلود جدید با طرح‌بندی جدید به بازدیدکنندگان خوش آمد می‌گوید که با ارائه هر دو گزینه دانلود و میزبانی درست در بالا، شروع کار با وردپرس را آسان‌تر می‌کند.

صفحه اصلی جدید توجه بیشتری را به مزایا و تجربه استفاده از وردپرس جلب می کند و در عین حال جامعه و منابع را برای شروع کار برجسته می کند.

نظرات شما، از جمله برخی بازخوردها از طراحی مجدد 2016، در این کار مورد توجه قرار گرفت. با ادامه تلاش‌ها برای ارتقاء WordPress.org، به‌روزرسانی‌های بیشتری ارائه شود.


منبع: https://wordpress.org/news/2022/08/a-new-wordpress-org-homepage-and-download-page/