حفاری در وب باز – WP Tavern

2022 کار بوده است. 💪

تیم چیزهای خوب!

— ریچ تابور (@richard_tabor) 23 نوامبر 2022

با نزدیک شدن تعطیلات شکرگزاری آمریکا، از همه خوانندگان میخانه و افرادی که وردپرس را می سازند بسیار سپاسگزارم – 800 در جدیدترین نسخه 6.1 با 35 درصد از آنها مشارکت کنندگان جدید هستند. این انجمن در این سال پیشرفت چشمگیری داشته است، در حالی که تغییرات و زمان های نامشخص را طی می کند. مشارکت کنندگان متعهد همچنان ظاهر می شوند و وردپرس را به بهترین پلتفرم برای انتشار در وب تبدیل می کنند.
منبع: https://wptavern.com/dig-into-the-open-web