بررسی های محصول مرتبط با چندین فروشنده ممکن است تقویت شود


آلن کنت، مدافع توسعه‌دهنده Google می‌گوید که بررسی‌های محصول که به چندین فروشنده مرتبط می‌شوند ممکن است نسبت به بررسی‌هایی که به یک فروشنده پیوند می‌دهند، رتبه‌بندی بیشتری داشته باشند.

کنت این موضوع را در توییتر در پاسخ به سوالی در مورد اسناد گوگل در مورد نحوه نوشتن نظرات محصولات با کیفیت بالا تایید کرد.

یک خط در سند که میخواند:

“پیوندهایی به چندین فروشنده را در نظر بگیرید تا به خواننده این امکان را بدهید که از تاجر مورد نظر خود خرید کند.”

آیا این بدان معناست که یک وب سایت اگر فقط به یک فروشنده پیوند داده شود، ضعیف است؟

کنت می‌گوید بله، پیوند دادن تنها به یک تاجر، سایت را در معرض ضرر قرار می‌دهد.

یک صفحه بررسی محصول که به چندین فروشنده لینک می‌شود، می‌تواند رتبه‌بندی را افزایش دهد، اگر همه چیز برابر باشد.


تصویر ویژه: تیخونوا یانا/ شاتر استوک
منبع: https://www.searchenginejournal.com/google-product-reviews-linking-to-multiple-sellers-may-get-boost/476131/