اخبار هفتگی وردپرس: کسب و کارهای بیشتر وردپرس


سلام دوستان وردپرسی

ما در حال بررسی آخرین میزان اخبار هفتگی وردپرس شما هستیم.

این هفته، Rocketgenius، شرکت سازنده Gravity Forms، از خرید Gravity Flow و Gravity Experts خبر داد.

فراتر از آن، افزونه محبوب بهبود عملکرد WP-Optimize به نتایج سرعت صفحه بازی متهم شد. شرکت به سرعت پاسخ داد به اتهامات

بیایید به همه اخبار این هفته برسیم.

اخبار و مقالات وردپرس

آموزش و نحوه کار

منابعمنبع: https://wplift.com/gravity-forms-acquires-gravity-flow-and-gravity-experts