اخبار هفتگی وردپرس: صفحه اصلی WordPress.org جدید


سلام دوستان وردپرسی

ما در حال بررسی آخرین میزان اخبار هفتگی وردپرس شما هستیم.

را WordPress.org صفحه اصلی و صفحه دانلود این هفته ظاهر تازه ای پیدا کرد. این ویژگی طراحی جازی معمولی است که وردپرس به آن معروف است.

فراتر از آن، نظر مت مولنوگ، یکی از بنیانگذاران وردپرس، «این استفاده خوبی از زمان نیست» در این مورد پست بازخوردهای متفاوتی را از جامعه دریافت کرد. برایان کووردز توییت این موضوع نیز واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت.

بیایید به همه اخبار این هفته برسیم.

اخبار و مقالات وردپرس

آموزش و نحوه کار

منابع
منبع: https://wplift.com/a-new-wordpress-org-homepage