آنچه کسب و کارها و تبلیغ کنندگان باید بدانند


لینکدین مجموعه ای به روز شده از داده ها را در مورد وضعیت شبکه اجتماعی در سال 2023 منتشر می کند که آمارهای مربوطه را برای بازاریابان و تبلیغ کنندگان دارد.

  • آخرین داده های لینکدین نشان می دهد که این پلتفرم بیش از 850 میلیون عضو دارد و 9 میلیون شرکت دارای صفحه لینکدین هستند.
  • تعامل ارگانیک در لینکدین قوی است، به طوری که 40٪ از بازدیدکنندگان هر هفته با یک صفحه درگیر می شوند.
  • تبلیغات لینکدین نسبت به سایر پلتفرم های برتر برای برندهای B2B و B2C اثربخشی بالاتری را برای ارتقای برند نشان می دهد.
منبع: https://www.searchenginejournal.com/linkedin-data-what-businesses-advertisers-need-to-know/476906/